top of page

ZIMNÍ STADION HOŘOVICE

Sportovní areál od roku 1981

About

ZIMNÍ STADION

Provozovatel zimního stadionu Hořovice je od roku 2012 firma:

Zimní stadion Hořovice s.r.o.
Ke Stadionu 147/2, 268 01 Hořovice
IČO: 242 69 662
DIČ: CZ24269662

Zimní stadion v Hořovicích byl postaven v roce 1981. Do října 2012 byl bez zastřešení. Od listopadu 2012 se vybudovala nad ledovou plochou přetlaková hala o rozměrech 70 x 40 m a tím se prodloužila sezóna ze třech na pět měsíců. Zimní stadion je bez tribuny s umělým ledem. 

Zimní stadion Hořovice je domácí stadion hokejového oddílu HC Spartak Žebrák a HC Cvočkaři Hořovice

 

Postaven v roce: 1981
Adresa: Ke stadionu 147, 268 01 Hořovice
Vlastník stadionu: Město Hořovice
Rozloha: 4 091 m
Kapacita stadionu: 500 míst okolo mantinelů a na "tribuně" z lešení.
Velikost ledu: 60 x 30 m
Typ Haly: Přetlaková Hala 70 x 40 m
Rolba: ZAMBONI HDB s mot. TAZ po GO

Winnings

Volné ledy k pronájmu:

Možnost pronájmu pravidelně po celou sezonu

 

Možnost pronájmu uvolněné ledové plochy

Ceník

Pronájem ledové plochy pravidelně pro celou sezonu - 2 500 Kč / hod

 

Pronájem ledové plochy nepravidelně - dle domluvy

 

Pronájem reklamních ploch na rok

 

 • Mantinely 

 • Ledová plocha    

 • Rolba

 • Stěny haly       

Veřejné bruslení

Veřejné bruslení

Cena veřejného bruslení

Dospělí

Děti do 18-ti let

Důchodci

Držitelé ZTP

Doprovod                         

60 Kč

30 Kč

30 Kč

Zdarma

Zdarma

Půjčovná bruslí

Půjčovná bruslí je otevřená vždy v době konaní veřejného bruslení (dětské, dámské a pánské brusle všech velikostí).

Půjčení bruslí

80 Kč

Záloha na půjčení bruslí

200 Kč

Broušení bruslí po celý den, dle rozpisu ledové plochy (znázorněné v rozpisu ledové plochy dole v tabulce).

Broušení použité brusle

Broušení nové brusle

60 Kč

80 Kč

Provozní řád veřejného bruslení 

 1. Termíny veřejného bruslení jsou uvedeny na vývěsce ve vestibulu haly nebo na internetové adrese www.zs-horovice.cz v sekci "veřejné bruslení".

 2. Správa haly může z technických důvodů změnit začátek , nebo konec bruslení.

 3. V době veřejného bruslení je vstup povolen pouze do haly, prostoru šaten, vestibulu a restaurace. Vstup do dalších objektů je zakázán.

 4. Vstup do haly je povolen pouze bruslícím. Doprovod jedné osoby je povolen pouze k bruslícímu dítěti mladšímu 10 roků.

 5. Prodej vstupenek se provádí u vstupu do haly. Zakoupenou vstupenkou je nutno se prokázat před vstupem do haly.

 6. Vstup do haly pro bruslící je povolen pouze předním vchodem.

 7. Při úpravě ledové plochy rolbou je vstup na ledovou plochu přísně zakázán.

 8. Bruslící jsou povinni dbát příkazů zaměstnanců Hokejové haly. Jsou zakázány jakékoliv hry na ledové ploše, včetně používání hokejek. Bruslící jsou povinni být ohleduplní ke starším občanům a malým dětem.

 9. Je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů v prostoru haly, na ledové ploše a vestibulu.

 10. Z bezpečnostních důvodů je nutno při bruslení používat vhodné rukavice, které zakrývají zápěstí. Bez vhodných rukavic je přístup na kluziště zakázán.

 11. Poranění a úrazy se hlásí ve strojovně nebo u vedení haly. Zde je možné ošetření nebo přivolání lékařské pomoci.

 12. Při krizových situacích se návštěvníci řídí pokyny vedoucího haly nebo strojníků.

 13. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky.

The Studio

KONTAKT

ADRESA

Ke Stadionu 147/2,

Hořovice 268 01

VEDOUCÍ STADIONU

   Ing. David Jícha
   tel: 728 470 175
    email: zs.horovice@centrum.cz

kontaktní osoba
bottom of page